Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

เราชำนาญการผลิตและแปรรูปมากกว่า 32 ปี

การันตีราคาถูกที่สุดในตลาด

บริษัท เคพี ฟู๊ด โปรดักท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด ผลิตและจัดจำหน่ายวัตถุดิบในการแปรรูปอาหารต่างๆ โดยแรกเริ่มธุรกิจจากการเป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายวัตถุดิบ อาทิเช่น ไส้หมูหมักเกลือ ไส้แกะ ไส้คอลลาเจน ไส้พลาสติก เป็นต้น ให้แก่โรงงานผู้ผลิตสินค้าแปรรูปทั่วประเทศ

0 +

จากนั้นธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทจึงดำเนินธุรกิจแปรรูปอาหาร และจัดจำหน่ายสินค้าอาทิเช่น ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง และไส้อั่วเป็นต้น รวมถึงจัดจำหน่ายวัตถุเจือปนอาหาร เครื่องจักรต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมแปรูป ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ

ไส้หมูหมักเกลือ

ไส้แกะหมักเกลือ

ไส้คอลลาเจน

ไส้เซลลูโลส

สินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักร

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย

บริษัท ฯ  คือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรจากโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป ในราคาขายปลีก และราคาส่งที่เหมาะสม