สินค้า

สินค้า

บริษัท ฯ เข้าใจในความต้องการของคู่ค้า ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค  เราจึงมุ่งมั่นทุ่มเท ในการคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ตรงตามความต้องการ โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเป็นหลัก และนี่เองจึงเป็นที่มาของ

“สินค้าดี……ได้มาตรฐาน”

เพื่อตอบสนองความต้องการของคู่ค้าและผู้บริโภค

ไส้หมูหมักเกลือ (ไส้แท้)

ไส้หมูหมักเกลือมาจากชึ้นส่วนไส้สดของหมู ทางโรงงานจึงนำมาผ่านกรรมวิธีในการทำไส้หมูสดให้เป็นไส้แห้ง

ไส้แกะหมักเกลือ

ไส้แกะหมักเกลือ (ไส้แท้)

ไส้แกะหมักเกลือมาจากชึ้นส่วนไส้สดของแกะ ทางโรงงานจึงนำมาผ่านกรรมวิธีในการทำไส้แกะสดให้เป็นไส้แห้ง

ไส้เทียม

ไส้คอลลาเจน (ไส้เทียม)

เหมาะสำหรับการทำไส้กรอกสดแบบดั้งเดิมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทอดย่างหรือย่างบาร์บีคิว ที่มีสีเหมาะสำหรับการผลิตสินค้าขนาดเล็ก เช่น คาบาน่า แฟรงค์เฟิร์ต และเซฟลอย

ไส้เซลลูโลส (ไส้เทียม)

บริษัท ฯ คำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และธรรมชาติ ไส้เซลลูโลสของเราจึงทำมาจากพืชที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ใช้สำหรับการผลิตไส้กรอกทั่วไป ผู้บริโภคต้องปลอกเปลือกออกก่อนบริโภคไส้กรอก ดังนั้นปลอกเซลลูโลสจึงมักถูกเรียกว่า “ปลอกไร้หนัง”

สินค้าประเภทอุปกรณ์และเครื่องจักร

บริษัท เคพี ฟู๊ด โปรดักท์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

บริษัท ฯ  คือผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องจักรจากโรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมผลิตอาหารแปรรูป ในราคาขายปลีก และราคาส่งที่เหมาะสม

เชือก

เครื่องมัดไส้กรอก

เครื่องอัดไส้กรอก