สินค้า

เครื่องมัดไส้กรอก

เครื่องมัดไส้กรอก

เครื่องมัดไส้กรอก (แบบมือหมุน)

สำหรับใช้มัด ไส้กรอกอีสาน กุนเชียง ไส้อั๋ว หม่ำ และไส้กรอกประเภทต่างๆ และยังสามารถใช้กับเครื่องจักรตามความต้องการของลูกค้า